Rabimo novo glasilo, nujno!

Uvod 9. točke dnevnega reda zadnje seje Občinskega sveta Občine Črnomelj je bil takšen:

»V zadnjem času se je pojavilo več teženj po večji informiranosti občanov, s čimer se občina strinja in si za večjo informiranost tudi prizadeva. Odločili smo se, da skupaj s prenovo spletne strani oblikujemo lokalno glasilo, ki bo temeljilo na poglobljenem obveščanju občanov o dogajanju v občini. Tako celostna grafična podoba in prenova spletne strani kot izdajanje lokalnega glasila je del celovite prenove načina komuniciranja občine z občani.

Lokalno glasilo ne nadomešča regionalnega glasila vseh treh belokranjskih občin Belokranjec, temveč poglobljeno poroča o dogajanju in projektih v občini Črnomelj. V glasilu se bodo predstavljali zavodi, ki delujejo na našem območju. Glasilo bo dosegljivo tudi na spletu in bo nastajalo v okviru uredniškega odbora sestavljenega iz občinskih in državnih zavodov, ki delujejo na območju občine Črnomelj.«

Verjetno se bom tokrat težko postavil samo v oseben pogled na to točko, saj moram na zadevo gledati tudi kot medijska hiša z več kot 20-letnimi izkušnjami. Torej, verjetno bom pristranski, za kar pa se ne opravičujem, samo povem.

Naj še prej pojasnim, da je bil na občinskem svetu predlog tega sklepa zamaknjen za eno leto, saj naj v volilnem letu ne bi izhajal časopis, ki bi bil, po mnenju nekaterih navzočih, inštrument, ki bi lahko nudil prednost na volitvah sedanjemu županu. Če bo kandidiral, seveda.

Zdaj pa k stvari.

Občina Črnomelj sofinancira tiskani medij Belokranjec, novomeško televizijo Vaš kanal in spletni portal Radio Odeon. Medije, ki so vpisani v razvid medijev na Ministrstvu za kulturo RS. To je tudi njihova primarna dejavnost. Med naštetimi je Radio Odeon najmlajši, pa vendar kot spletni medij najbolj ažuren, saj vemo, da tisk in televizija delujeta na drugačnem principu.

Kljub temu, da je Belokranjec mesečnik si ne predstavljam, kako bi lahko občinsko glasilo, ki bi doseglo občane štirikrat na leto, le-tem prineslo poglobljene informacije. Župan je na seji sveta omenil, da prejema očitke, da občani niso dovolj obveščeni o dogajanju v občini in bo to lahko z glasilom, ki bi izhajalo na kvartale, bistveno izboljšal.

Težava ni v zgoraj naštetih medijih, da bi zaradi tega potrebovali še eno glasilo. Težava je v sami inštituciji, ki medijem ne posreduje dovolj informacij o svojem delu, projektih in predvsem načrtih.

Ne vem kako je z Belokranjcem in televizijo Vaš kanal, na Radiu Odeon objavimo čisto vse informacije, ki nam jih pošljejo z občine brez kakršnihkoli omejitev. Ne v številu prispevkov, obvestil, najav dogodkov, ne v številu znakov na posamezen dogodek. In to za 3.780€/leto oz. 314€/mesec ali 10.3€/na dan, ker denarja ni. Ni ga, mi zatrjujejo z občine že lep čas. Za lokalno glasilo, ki naj bi izhajalo štirikrat letno pa se sredstva najdejo takoj. Po občinskih izračunih bi to stalo natanko 10.760 € za 4 tiskovine. In ta cena ni niti približno takšna, kot bi bil dejanski strošek.

Za danes bom tukaj zaključil. Počakam komentarje. Občanov, seveda. Občinarji samo preberejo.

Kogar zanima podrobneje: Odlok o izdajanju lokalnega glasila Občine Črnomelj – predlog za izdajo (od strani 111 do strani 117).