Pokultivatorski pogovor o osnovnih principih evropskega zadolževanja in klic v Metliko.