Iščejo se pravi kandidati, ki bodo varovali našo domovino in naloga tistih, ki jih izbirajo zagotovo ni lahka.