Komandir Doga in Čučnik imata letos težave z deljenjem kart