Zveza delovnih invalidov Slovenije Vas vabi na 21. revijo pevskih zborov društev invalidov ZDIS, ki se priče ob 15. uri v telovadnici Srednje šole Črnomelj, Kidričeva 18 a,
v organizaciji Društva invalidov Črnomelj.

Slavnostni govornik bo Miran Krajnc, član Programskega odbora RTV SLO za problematiko programskih vsebin za invalide.