Ob 17. uri bo v konferenčni dvorani Obrtno-podjetniške zbornice Črnomelj potekala 25. redna seja Občinskega sveta občine Črnomelj.

Dnevni red:

1. Otvoritev seje in ugotovitev prisotnosti

2. Sprejem dnevnega reda

3. Poročilo župana o izvrševanju sklepov OS in aktivnostih občine

4. Razprava in sklepanje o zapisniku 24. redne seje Občinskega sveta občine Črnomelj

5. Predlog kandidatov za vsa priznanja Občine Črnomelj za leto 2021

6. Predlog za izdajo Odloka o spremembah in dopolnitvah občinskega lokacijskega načrta mestno jedro Črnomelj

7. Načrt upravljanja za kulturni spomenik grad Črnomelj za obdobje januar 2022 do januar 2032

8. Predlog Odloka o proračunu občine Črnomelj za leto 2022

9. Predlog za izdajo Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o oskrbi s pitno vodo v občini Črnomelj

10. Sklep o oblikovanju odškodnin in najemnin oziroma zakupnin za zemljišča v lasti občine Črnomelj

11. Premoženjsko pravne zadeve

12. Odgovori na vprašanja in pobude članov sveta

13. Vprašanja in pobude članov sveta

Gradivo za sejo najdete na povezavi TUKAJ.