Ob 11. uri bo v sejni sobi Občine Metlika na Mestnem trgu 24 v Metliki potekal 30. občinski otroški parlament.

Program:

- Uvodni nagovori,
- Izvolitev delovnega predsedstva,
- beseda o uresničevanju 29. občinskega otroškega parlamenta,
- razprava na temo "Moja poklicna prihodnost",
- sklepi in zaključki 30. občinskega otroškega parlamenta,
- izvolitev dveh predstavnikov za regijski posvet za 30. nacionali otroški parlament.