V Hiši Sadeži družbe Črnomelj bo ob 17. uri potekalo predavanje "Atlas vretence" - predavanje o pomenu prvega vrstnega vretenca za zdravje in življenje nasploh. Lepo vabljeni!

Vse aktivnosti v Hiši Sadeži družbe Črnomelj so brezplačne, veseli pa bomo prostovoljnih prspevkov, ki nam bodo momogočili lažjo izvedbo delavnic.