BioBlitz je dogodek, katerega osrednji cilj je zbrati čim večje število znanstvenikov, terenskih biologov, ljubiteljev narave iz različnih javnih ustanov, nevladnih organizacij in posameznikov s čim več področij sistematske biologije, ki v 24 urah raziščejo biotsko pestrost izbranega manjšega območja ter svoje rezultate tudi javno predstavijo. S tem izboljšajo znanje o biotski pestrosti območja, hkrati pa ima tak dogodek običajno večjo medijsko odmevnost kot vsakdanje terensko delo sistematskih biologov, s čemer želijo prireditelji izboljšati zavedanje lokalne ter širše javnosti o pestrosti njihovega okolja.

V Sloveniji je bil dogodek prvič izveden v letu 2017 v Dragi pri Igu.

Dogodek je od takrat potekal vsako leto na drugem izbranem območju Slovenije. Dogodek organizira "konzorcij" strokovnih bioloških nevladnih organizacij kot so Botanično društvo Slovenije, Herpetološko društvo, Slovensko odonatološko društvo in Center kartografije favne in flore.

Letošnji dogodek proučevanja biotske raznovrstnosti izbranega lokalnega območja – 6. BioBlitz Slovenija, bo potekal na območje Krajinskega parka Lahinja v Beli krajini.

Dogodek BioBlitz Slovenija 2022 bo potekal neprekinjeno 24 ur, in sicer od petka 27. maja do sobote 28. maja. Izhodišče za terensko delo bo predstavljal Info center Krajinskega parka Lahinja v kraju Veliki Nerajec.

Organizatorji dogodka se zavezujejo k objavi prejetih podatkov na Bioportal.si, kjer bodo podatki javno objavljeni.

Za več informacij sta na voljo:

Krajinski park Lahinja – Gregor Šmalcelj; tel št. 040 842 717, el. naslov: [email protected]

Bioblitz: Nini Kirbiš; 051 339 390, el. naslov: [email protected]