Knjižnica Črnomelj vabi danes v Gasilni dom Dobliče na delavnico pletenje košaric iz vrbovega protja. Delavnico vodi Ivan Veselič. Delavnica se izvaja v okviru projekta Igrišče znanja in druženja v Dobličah.