Program za predšolske otroke in učence v Kulturnem domu Črnomelj:

  • vodeni ogled razstave sadja, zelišč in medenih izdelkov
  • predavanje o sadjarstvu
  • spoznajmo tradicionalno belokranjsko prehrano
  • izdelava mila
  • dren in njegova uporaba

Poglejte celoten program

Organizatorji dogodka so: ponudiki izdelkov iz zelišč, Sadjarsko društvo Bele krajine, Zavod Jabolko in ZIK Črnomelj.