Dogodek je vključen v Dneve svetovalnih središč 2019 in Festival zaTE, kjer kot organizator sodeluje tudi ZIK Črnomelj.

V okviru motivacijske delavnice bodo predstavljene možnosti vključevanja v aktivno državljanstvo in možnosti učenja slovenščine kot drugega in tujega jezika za belokranjske priseljence. Delavnico bo vodila Nada Babič Ivaniš, vodja jezikovnega izobraževanja na ZIK-u. Potekala bo v prostorih ZIK Črnomelj - enota ljudska univerza, Kolodvorska 32 c, Črnomelj.

Program v Črnomlju

Celoten program festivala