Danes bo Knjižnica Črnomelj za VDC Črnomelj, enoto Lunca izpeljala zaključno prireditev.