Dijaki Srednje šole Črnomelj bodo predstavili delovanje mednarodnega projekta Erasmus+. V sodelovanju z gosti bodo prikazali rezultate raziskovanja nesnovne kulturne dediščine na področju lanu, čebelarstva, kočevarske skupnosti ter šeg in navad Zelenega Jurija v Beli krajini.

Spominska hiša Otona Župančiča Vinica ob 19. uri.