7. 7 . 2020, 19.00 | Medgeneracijski vrt za Kulturnim domom Črnomelj

GREMO SE IGRAT
(prikaz in igranje starih belokranjskih pastirskih in namiznih iger