Na delavnici bomo prebrali Župančičevo pesem Sveti Duh in se naučili kaj je bil nekoč sveti duh ali hišni duhec, kakšno vlogo je imel v hiši in iz česa ga izdelovali. Na koncu bomo še sami izdelali hišnega duhca.