Števila so že od nekdaj prisotna v naših življenjih, saj so vse povsod okoli nas in so sestavni del življenja. S štetjem ugotavljamo množino predmetov, izražamo vrstni red in število predmetov, primerjamo količine, kasneje pa tudi računamo. V Hiši Sadeži družbe Metlika nas bo v svet števil popeljal mentor Dušan Jelačevič. Vabljeni.