Ugotovili smo, da sta dve gredi, kolikor jih trenutno naša Hiša v Metliki premore, občutno premalo, zato bomo izdelali še dve visoki gredi, jih zapolnili z listjem, vejami, kompostom in zemljo ter jih zasadili s preostalo zelenjavo. Vabimo vas v uk, kako si sami iz palet lahko izdelate priročen vrtiček. Se vidimo!