Občina Črnomelj obvešča, da bo javna obravnava dopolnjenega osnutka občinskega podrobnega prostorskega načrta Majer stanovanjska soseska in Majer - nova pozidava v enotah urejanja prostora ČR10/7 in ČR 10/8, potekala ob 15.30 v sejni sobi občine Črnomelj.

Gradivo in povzetek za javnost dostopno na tej povezavi.