ZDRUŽENJE ZA OHRANITEV ČRNOMALJSKE GIMNAZIJE VABI

vse podpisnike javne pobude » BELOKRANJSKE, ČRNOMALJSKE GIMNAZIJE NE DAMO« in vse, ki jih skrbi usoda naše gimnazije, da se v sredo, 24. 6. 2020 ob 17. uri, udeležijo javne tribune v Kulturnem domu v Črnomlju. Dogodek bo vodila Verica Marušič, s svojimi razmišljanji in predlogi pa bomo vsi udeleženci lahko dragoceno prispevali k opredelitvi:

- razlogov za velik upad prijav prvošolcev in razlogov za izpisovanje dijakov in dijakinj iz Gimnazije Črnomelj

in

- nujno potrebnih ukrepov za zagotovitev pogojev za nadaljnje uspešno delo Belokranjske črnomaljske gimnazije.

Pričakujemo, da se bodo javne tribune udeležili zlasti:

Predstavnik Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.

Župani belokranjskih občin Črnomelj, Metlika in Semič.

Predsednica in člani sveta Srednje šole in Gimnazije Črnomelj

Ravnateljica Srednje šole in Gimnazije Črnomelj.

Bivši učitelji, zaslužni za 75 let uspešnega dela Gimnazije Črnomelj

Podpisniki pobude Belokranjske črnomaljske gimnazije ne damo

Na javni tribuni ZDRUŽENJA ZA OHRANITEV BELOKRANJSKE ČRNOMALJSKE GIMNAZIJE bomo vsi udeleženci s svojimi mnenji in pobudami pomagali pristojnemu ministrstvu, vodstvu šole in županom belokranjskih občin preseči težave, ki v primeru nezadostnega števila dijakinj in dijakov lahko ogrozijo obstoj BELOKRANJSKE, ČRNOMALJSKE GIMNAZIJE.

Pobudniki javne pobude BELOKRANJSKE, ČRNOMALJSKE GIMNAZIJE NE DAMO