Vokalna skupina LAN vas vabi na koncert, ki bo ob 18. uri na podstrešju metliškega gradu.

Gost večera: Metliški oktet Vitis