Knjižnica Črnomelj vas danes vabi na spletno predavanje Jasne Banovec, profesorice defektologije za osebe z motnjami v duševnem,telesnem in gibalnem razvoju,
zaposlene na OŠ Dragotina Ketteja v Novem mestu. Pogovor, ki je zlasti namenjen staršem, bo potekal o razvoju grafomotorike pri otroku. Povezavo najdete v priloženem vabilu oziroma sledite naši zoom povezavi: https://zoom.us/j/94176532422?pwd=c0RPZmpCUTlGQzJwQUVWRmJyajBiQT09.