Območno združenje Rdečega križa Metlika vas ob 18. uri vabi v Kulturni dom Metlika na tradicionalno prireditev MOČ HUMANOSTI, s katero se v naši organizaciji vsako leto zahvalimo krvodajalcem za njihova humana dejanja.

Krvodajalstvo je prostovoljno in brezplačno, zato moramo skrbeti, da ne bo postalo – tako kot večina tovrstnih dejavnosti, prezrto ali samoumevno. Zato bomo izjemno veseli vašega obiska in poročanja, saj to za krvodajalce in ostale aktiviste Rdečega križa predstavlja priznanje in še dodatno spodbudo za delovanje naprej. Za lažjo predstavo, kako pomemben člen našega zdravstvenega sistema so krvodajalci, smo v nadaljevanju nanizali nekaj podatkov, povezanih s porabo krvi.

Rdeči križ Metlika ima evidentiranih 1.900 krvodajalcev, od tega 1.742 aktivnih. Na dveh rednih in eni izredni akciji se letno odzove do 700 krvodajalcev, od tega do 40 novih, kar pomeni, da je več kot 7 odstotkov občanov občine Metlika krvodajalcev. To je kar lepo število, na kar smo izjemno ponosni.

Kot vemo, so potrebe po krvi različnih krvnih skupin nepredvidljive in večinoma sovpadajo s porazdelitvijo krvnih skupin med prebivalstvom. V Sloveniji sta najpogostejši krvni skupini A in 0 (A približno 40 odstotkov, 0 pa 38 odstotkov), krvne skupine B je 15 odstotkov, krvno skupino AB pa ima približno 7 odstotkov ljudi). RhD pozitivnih je okoli 82 odstotkov ljudi, RhD negativnih pa le okoli 18 odstotkov prebivalstva.

Bolezni in krvavitve, ki ogrožajo zdravje ali življenje zaradi pomanjkanja krvi in njenih sestavin, zdravimo s transfuzijami krvi. Največji porabniki krvi so bolniki z boleznimi krvi in krvotvornih organov (kostnega mozga), bolniki z rakom, bolniki, zdravljeni s transplantacijo organov in kostnega mozga, ponesrečenci ter bolniki, ki kri potrebujejo zaradi operativnih posegov.

Operativni poseg in povprečna poraba krvi:

  • srčna operacija – okoli 6 enot krvi, kar pomeni 6 krvodajalcev,
  • operacija rakastih novotvorb – 2 ali več enot krvi, kar pomeni 2 krvodajalca ali več,
  • presaditev jeter – 5 do 20 enot krvi, kar pomeni 5 do 20 krvodajalcev,
  • ponesrečenci – tudi do 30 enot krvi, kar pomeni do 30 krvodajalcev,
  • komplikacije pri porodu – 5 ali več enot krvi, kar pomeni 5 ali več krvodajalcev.

Takšne oblike zdravljenja omogočajo krvodajalci, saj za kri zaenkrat nimamo ustreznega nadomestila. Pri zdravljenju s krvjo si lahko pomagamo le ljudje med seboj. Vsak delovni dan potrebujemo v povprečju 300 do 350 krvodajalcev, da zagotovimo zdravljenje bolnikov s krvjo.

Za zvestobo in pripadnost do organizacije pa bomo trem aktivistom Rdečega križa Metlika podelili tudi bronasti, srebrni in zlati znak Rdečega križa Slovenije.