Ob 15. uri ste vabljeni v Kulturni center Semič na okroglo mizo z naslovom 'Bela krajina – izzivi pri ohranjanju narave in kulturne krajine'.

O pestrosti rastlinstva, živalstva in življenjskih okolij v Beli krajini ter o izredni občutljivosti tega območja bodo govorili:

  • dr. Boštjan Rožič, UL NTF
  • dr. Dušan Plut, UL FF
  • Andrej Hudoklin, ZRSVN
  • Mira Ivanovič
  • Damjan Vrtin, KGZS.

Moderator okrogle mize: Matej Simčič

Dogodek bo organiziran v sklopu projekta Misterion, ki se izvaja po programu sodelovanja Interreg V-A Slovenija – Hrvaška 2014-2020 in je sofinanciran iz ESRR.
Z okroglo mizo želimo javnosti približati naravo Bele krajine in opozoriti na ranljivost kraškega sveta, na katerem živimo. Poudarek bo dan ohranjanju narave in varovanju kulturne krajine.