Predavanje Tatjane Zupančič, mag. turizma.


Ustrezna interpretacija dediščine in vrednot je učinkovit komunikacijski proces, pomemben za ohranjanje dediščine.V zadnjem desetletju se pojavljajo novi inovativni pristopi trženja in interpretiranja v turizmu: interpretacija in pripovedovanje zgodb. Najboljše interpretirane zgodbe so tiste, s katerimi nas vežejo spomini in čustva.Interpretacijo z uporabo zgodb v turizmu lahko opredelimo kot predstavljanje dediščine z vključevanjem pripovedi, mitov, legend, šeg in navad določenega okolja.


Predavanje poteka v okviru Dnevov evropske kulturne dediščine, ki letos potekajo pod naslovom Dediščina, razvedrilo, umetnost.