O zadnji obnovi Spominske hiše Otona Župančiča bo ob 20. uri spregovorila konservatorska svetovalka Judita Podgornik Zaletej z Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE Novo mesto.

Vabljeni!