Občanke in občani Semiča praznujemo 28. oktobra občinski praznik, v spomin na ustanovitev Semiške čete na Smuku nad Semičem leta 1941. Letos tako obeležujemo 80. obletnico tega dogodka in se spominjamo velike ideje "zaustaviti izseljevanje iz slovenske zemlje".

Osrednja prireditev ob prazniku Občine Semič in podelitev priznanj v letu 2021 bo danes ob 17. uri v Kulturnem centru Semič.

Naziv častnega občana Občine Semič bo prejel dr. Dušan Plut za neprecenljiv prispevek k razvoju, napredku in prepoznavnosti občine Semič.

Prejemniki plakete:

- Sadjarsko društvo Bele krajine ob 30-letnici delovanja ter za oživljanje in ohranjanje sadjarske kulture v občini Semič in

- Članice A Prostovoljnega gasilskega društva Semič za izjemen dosežek, 1. mesto na državnem gasilskem tekmovanju.

Prejemniki diplome:

- Semiški klobukarji za prispevek k ohranjanju tradicije ljudskega petja ter ob 15-letnici delovanja in

- Prostovoljci Društva upokojencev Semič za nesebično in vestno opravljanje prostovoljnih prevozov v projektu Moj šofer.

Slavnostna govornica na prireditvi bo Polona Kambič, županja Občine Semič.

Kulturni program:

- Ustanovitev Semiške čete v besedi

- Učenci glasbene šole Gradus ad Parnassum

- Semiški klobukarji

Program bo povezoval Dino Subašić.