V Sloveniji od leta 2014 poteka postavljanje oznak, ki prebivalce opozarja, kako visoko ob izdatnih padavinah seže voda, kakšna je njena moč in kako smotrno načrtovati rabo prostora na poplavnih območjih.

Dejavnost vodi Agencija Republike Slovenije za okolje, sodelujejo pa tudi Ministrstvo za okolje in prostor ter Komisija za hidro geografijo pri Zvezi geografov Slovenije.

Dogodek na Krasincu bo izveden v sodelovanju s turistično EKO - kmetijo Fortunovi in Osnovno šolo Podzemelj. Učenci bodo izvedli krajši kulturni program, preizkusili delovanje enostavne mini hidro elektrarne in predstavili maketo, ki prikazuje razliko zadrževalne sposobnosti odtoka voda pri dveh različnih rabah tal s poudarkom na vodo zadrževalni, varovalni in zaščitni funkciji gozda.

ZARADI VISOKEGA VODOSTAJA JE DOGODEK PRELOŽEN NA SPOMLADANSKI ČAS!