Spoznajte park skrivnostnih voda, ki spada v Naturo 2000 in ki v svojem osrčju skriva naravne rezervate, geotermalne izvire, naravne in kulturne spomenike, biotsko raznovrstnost in etnološko dediščino.