Trenutne razmere nam, čeprav ne po naši izbiri, omogočajo več časa za izobraževanja in raziskovanja področjih, ki nas zanimajo, a se zaradi prehitrega tempa življenja nikoli nismo spravili k raziskovanju. Zdaj je čas za to.

V sodelovanju s predavateljem Janezem Wessom, univ. dipl. zgod. organiziramo dogodek "Pregled zgodovine migracij v Beli krajini in neposredni bližini".

Predavanje bo danes ob 18. uri in do njega lahko dostopate na povezavi TUKAJ.

Opis predavanja: Današnja podoba vsakega prostora in njegovega prebivalstva je rezultat zgodovinske dinamike, spreminjanja in preoblikovanja. Trajnost in nespremenljivost sta pojma, ki ju zgodovina človeških družb in njenih institucij ne more potrditi. Skozi čas se je torej prebivalstvo Bele krajine spreminjalo, spajalo in soobstajalo. Predavanje se bo osredotočilo na t procese spreminjanja, prihode, spajanja in soobstoj različnih etničnih skupin, ki so v preteklosti tvorili in še danes tvorijo prebivalstvo Bele krajine. Posebna pozornost bo dana primeru uskoškega prebivalstva kot kolektiva, a tudi ostalim primerom priseljevanja, ki so večinoma individualni. Predavanje bo zajelo čas dolgega trajanja, od najzgodnejših indicev priseljevanja že v prazgodovini in antični dobi, skozi srednji in novi vek, do moderne dobe.

O predavatelju: Janez Weiss je univ. dipl. zgodovinar, doktorand na katedri za antiko FF UL, zaposlen v Mestni muzejski zbirki Črnomelj. Je avtor vrste razprav o srednje- in novoveški zgodovini Bele krajine, njenih fevdalnih in cerkvenih institucij, bil je urednik več historičnih zbornikov in temeljnih izdaj od katerih kaže poudariti Studia Valvasoriana (2015), komentar na Slavo vojvodine Kranjske, in novo izdajo Valvasorjeve Opus Insignium Armorumque (2020), velike grbovne knjige. Posebno rad se ukvarja z baročnimi avtorji, trenutno pa z prazgodovino in antiko današnjega slovenskega in bližnjega hrvaškega prostora.

Vabljeni, da skupaj spoznamo zgodovino migracij na našem območju in se naučimo kaj novega!