Zaradi bolezni predstavitev ODPADE!

Mestna muzejska zbirka Črnomelj in RIC Bela krajina vabita na sklop 14. cikla predavanj "Neobičajna vedenja".

Ob 19. uri ste tako vabljeni v predavalnico Mestne muzejske zbirke Črnomelj, kjer bo Grega Drobnič predstavil magistrsko nalogo z naslovom Prenova gradu Gradac.

Za obisk predavanj je potrebno spoštovanje pogoja PCT.