MOST KAKOR KAMEN KOST

večer slovenskih in uskoških ljudskih balad, obrednih in ljubezenskih pesmi, zgodb, folklornih plesov in viž

Ob praznovanju tridesetletnice zbiranja in ohranjanja slovenskega ljudskega izročila je Ljoba Jenče povabila v goste srbsko pevko tradicionalne glasbe Svetlano Spajić, da bi predstavili najstarejše zapise ljudskih pesmi, ki so jih k nam prinesli Uskoki, kakor tudi slovenske balade in ljubezenske pesmi drugih pokrajin, s posebnim poudarkom na Beli krajini. V video projekciji Jasne Hribernik bomo predstavili dva izmed zadnjih starejših nosilcev slovenske in uskoške pevske dediščine, Katico Adlešič in Nika Vrlínića, ter fonograf in najstarejši zvočni posnetek iz Preloke, ki ga je posnel dr. Juro Adlešič leta 1914. V sodelovanju s Krajinskim parkom Kolpa se bodo predstavili tamburaši in folklorna skupina iz Adlešičev, z otroško skupino iz Dragatuša bomo podoživeli igro, ples in prenos izročila na mladi rod. Arhivsko gradivo za predstavitev je uporabljeno z dovoljenjem Glasbenonarodopisnega inštituta ZRC SAZU v Ljubljani.