Tri fare - ROSALNICE

TAKO SE JE PELO IN IGRALO NEKOČ
Srečanje poustvarjalcev glasbenega izročila

Belokranjski ljudski pevci in godci prihajajo že dvanajst let zapored k starim lipam pri Treh farah. Pridejo iz Poljanske doline, Adlešičev, Semiča, Metlike, Slamne vasi, Lokvice ... in se imajo (skupaj z občinstvom) »fajn«. Kdo bo nastopil letos? Verjamemo, da bodo prišli vsi tisti, kot lani, pa še kdo.
Mogoče Janez Pezdirec in Navratilovi pevci, ki so lani »špricali«. Mogoče bomo videli tudi Ivanjščice – skupino mlajših pevk, ki je nastala pred nekaj meseci. Bomo videli.

Srečanje organiziramo ob pomoči rosalniških gasilcev, veliko pa nam pomagajo tudi članice društva kmečkih žena iz Rosalnic. Gospod župnik je dovolil, da se v primeru dežja preselimo v eno od bližnjih cerkva. V katero? To bo odločil Matjašič iz Rosalnic.