Na delavnici bomo predstavili številne uporabne informacije za pripravo projektov Erasmus+: Mladi v akciji v letu 2019.
Dogodek je namenjen vsem, ki se želite informirati o namenu, ciljih in značilnostih programa ter možnostih, ki jih za prijavo projektov ponuja program.

Izvajalec: Europe Direct Novo mesto, Aleksandra Pavlič

Mladinski center Metlika deluje tudi na področju izobraževalnih vsebin za izboljšanje ključnih življenjskih kompetenc definiranih s strani EU. V ta namen organiziramo sklop izobraževalnih predavanj in delavnic. Delavnice in izobraževanja bodo potekale ob sredah ob 17.00 uri v prostorih MC Metlika, Cesta bratstva in enotnosti 43, 8330 Metlika (Makarova hiša). Prijave niso potrebne (razen če ni drugače zapisano). Vse vsebine so brezplačne. Vsebine so primerne za mlade, stare med 15 in 30 leti. Veseli pa bomo tudi vseh ostalih udeležencev. Aktivnosti zavoda financira Občina Metlika, MC Metlika pa deluje v okviru Zavoda za turizem, kulturo, šport in mladino Metlika.

Mladinski center Metlika od 17. do 19. ure.