V Hiši Sadeži družbe Črnomelj je od 8:00 ure Razdeljevanje viška kruha. Dana nam je možnost da prejemamo višek kruha, katerega želimo razdelit med krajane, zato lepo vabljeni in dobrodošli k nam!

Vse aktivnosti v Hiši Sadeži družbe Črnomelj so brezplačne.