V Hiši Sadeži družbe Črnomelj delimo viške kruha socialno ogroženim posameznikom in njihovim družinam.