V Hiši Sadeži družbe Črnomelj delimo viške kruha socialno šibkim posameznikom in družinam.