V Hiši Sadeži družbe Črnomelj delimo viške kruha socialno ogroženim posameznikom in družinam.