Ob 11. uri ste vabljeni na delavnico "Risanje mandal", ki poteka v Hiši Sadeži družbe Črnomelj. Delavnico vodi ga. Vesta Vanell.

M a n d a l a – že v samem imenu se skriva harmonično nihanje.

Beseda izvira iz sanskrta in pomeni krog, red, strukturo, osrediščenje in popolnost. Vse, kar obstaja, je ustvarjeno iz ene točke. Iz te središčne točke izhajajo koncentrični krogi, simboli premikanja, ki se skladno širijo v neskončnost.

Že samo risanje in barvanje mandal nas pomirja in dviga našo zavest.

Privoščite si čas samo zase in pustite vsakdanjik za seboj.

Vse delavnice so brezplačne.