Ob 9. uri ste vavljeni na "Slikarsko selavnico", ki poteka v Hiši Sadeži družbe Črnomelj.

Namenjena je vsem, ki želite razvijati svojo ustvarjalnost in znanja na področju likovnega ustvarjanja. V slikarstvu obstajajo določena pravila in hkrati gre v nekem trenutku ustvarjanja za odsotnost vseh pravil.

"Vse, kar potrebuješ za slikanje, je nekaj pripomočkov, malo navodil in vizijo v svojih mislih."(Bob Ross)

Vse delavnice so brezplačne.