Sreda, 6.11.2019 ob 17.00 v Mladinskem centru Metlika

Šola človekovih pravic - Človekove pravice in podnebne spremembe

Delavnica Amnesty international Slovenija

Človekove pravice so odvisne od številnih zunanjih dejavnikov, med katerimi je eden pomembnejših tudi okolje, v katerem živimo. Ustaljeni načini pridobivanja energije in surovin ohranjajo kršitve človekovih pravic, največje posledice pa pogosto najbolj občutijo skupnosti na globalnem jugu, ki so za podnebne spremembe najmanj odgovorne. Kakšne posledice bodo imele podnebne spremembe na spoštovanje človekovih pravic po svetu v prihodnosti? Ali bomo lahko živeli tako, kot smo navajeni danes? Izvajalke in izvajalci delavnic o človekovih pravicah uporabljajo participatorne učne metode. Udeleženke in udeležence naslavljamo kot aktivne subjekte in enakovredne sogovornike, krepimo njihovo ozaveščenost o človekovih pravicah ter jih hkrati vzgajamo za aktivno participacijo v življenju. Delavnice izvaja usposobljena ekipa izvajalcev Amnesty international Slovenija. Izvajalke in izvajalci imajo večletne izkušnje pri delu z mladimi, bili so udeležencih mnogih usposabljanj, svoje znanje in pedagoške pristope osvežujejo in posodabljajo na različnih izobraževanjih.