Združenja borcev za vrednote NOB Bele krajine ob prazniku Krajevne skupnosti Črnomelj, ki je posvečen spominu na dogodek, ko so prvi belokranjski partizani z diverzantsko akcijo ovirali italijanski železniški transport in napadli italijansko stražo na mostu pri Vranovičih v noči iz 11. na 12. avgust 1941, organizira skupaj s KS Črnomelj krajšo spominsko slovesnost s polaganjem cvetja, ki bo ob 10. uri pri spomeniku ob vranoviškem mostu.