Dogodek je vključen v Dneve svetovalnih središč 2019 in Festival zaTE, kjer je organizator tudi ZIK Črnomelj.

V okviru delavnice bodo udeleženci ozavestili, da se celo življenje učimo in informacije iz okolja sprejemamo skozi 3 osnovne zaznavne sisteme (vizualni, avditivni, kinestetični). V osrednjem delu bodo spoznali učne tipe in njihove značilnosti. Izpolnili bodo vprašalnik, s pomočjo katerega bodo odkrili njihov prevladujoči tip učenja. Sledila bo predstavitev učnih tehnik glede na učni tip. Izdelali bodo plakat.

Delavnico bo izvedla Jasmina Kolbezen, organizatorica izobraževanja odraslih na ZIK-u. Potekala bo v prostorih ZIK Črnomelj - enota ljudska univerza, Kolodvorska 32 c, Črnomelj.

Program v Črnomlju

Celoten program festivala