Dogodek je vključen v Dneve svetovalnih središč 2019 in Festival zaTE, kjer kot organizator sodeluje tudi ZIK Črnomelj.

V prvem delu strokovnega dogodka bo potekala delavnica na temo kako pri sodelavcih doseči občutek nujnosti spremembe, kako se različni sodelavci različno spopadajo s spremembami, kje in kdaj začeti s spremembami ter kako doseči spremembo v organizaciji, ki se bo obdržala. Drugi del bo namenjen predstavitvi izobraževalne ponudbe za zaposlene.

Strokovni posvet je namenjen delodajalcem in vsem, ki se ukvarjajo z razvojem kadrov. Potekal bo v prostorih ZIK Črnomelj - enota ljudska univerza.

Program v Črnomlju

Celoten program festivala