V okviru svetovalne točke Svetovalnega središča Pokolpje - ZIK Črnomelj bo danes od 10. do 12. ure na Centru za socialno delo Dolenjska in Bela krajina, enota Metlika potekalo svetovanje o možnostih vključitve v izobraževalne programe tako za zaposlene kot za brezposelne osebe in starejše odrasle. Vabljeni na svetovalno točko v Metliko!