V okviru Svetovalnega središča Pokolpje - ZIK Črnomelj bo danes od 17. do 19. ure v Krajevni knjižnici Semič potekalo informiranje in svetovanje o možnostih izobraževanja tako za zaposlene kot brezposelne osebe in starejše odrasle. Vabljeni na svetovalno točko v Semič!