Z namenom, da predstavijo stare sorte kmetijskih rastlin z belokranjskih kmetij in vrtov, ki se pridelujejo, prodajajo in menjajo med kmeti in vrtičkarji, vas KGZS-Zavod NM v sodelovanju z Društvom za biološko-dinamično gospodarjenje Lan Bela krajina vabi ob 10. uri v prostore Tržnice Eko Koren, Ulica Komandanta Staneta 15 v Črnomlju, kjer boste svoje pridelke in izdelke starih sort lahko prodali ali zamenjali.

Ob otvoritvi bodo strokovnjaki iz KGZS-zavoda NM spregovorili tudi o pomenu zbiranja in pridelave starih sort na kmetijah ter o možnostih prodaje pridelkov, izdelkov in storitev povezanih s starimi sortami.