Vljudno vabljeni na zbor članov Društva vinogradnikov Črnomelj, ki bo ob 9. uri v Trgovskem centru (TGH), Zadružna cesta 14a, Črnomelj, predavalnica v I. nadstropju.

PREDLAGANI DNEVNI RED:

  1. Pozdravni nagovor župana občine Črnomelj, gospoda Andreja Kavška
  2. Pozdrav udeležencem (ga. Mojca Breznik, predsednica društva) in ugotovitev sklepčnosti
  3. Izvolitev organov zbora:

- tričlansko delovno predsedstvo

- zapisnikar in dva overovatelja zapisnika

- komisija za volitve in sklepe

  1. Razrešnica dosedanjemu vodstvu in volitve predsednika, podpredsednika in organov društva
  2. Predlog programa dela (priprave na Martinovanje 2019)
  3. Drugo

Po uradnem delu bo sledila predstavitev trgovskih storitev in izdelkov Trgovskega centra (TGH) za vinogradnike in vinarje.

Pred in po uradnim delom občnega zbora boste lahko plačali članarino za leto 2019, ki znaša 15 eur.