Center za krepitev zdravja ZD Črnomelj vas vabi zdravstveno - vzgojno delavnico "Kako pa kaj vaš krvni pritisk? z meritvami krvnega tlaka", ki bo danes ob 18. uri v Kulturnem centru Semič.

Delavnica in meritve so brezplačne - krite iz obveznega zdravstvenega zavarovanja.