Metlika (Pungart)
Večer slovenskih zimzelenih melodij
Glasbena šola Lipičnik